De grootste uitdagingen voor E-mail marketeers

Jun 20, 2016   //   door Redactie   //   emailstatistiekenblog  // 

Update, de nieuwe review van de review van Forrester Wave Email Marketing Vendors, Q3 2016. Deze post is gebaseerd op de uitkomsten uit het Forrester rapport van 2012.

Het is altijd interessant om te zien wat de uitdagingen zijn van andere marketeers. In het rapport Forrester wave Email Marketing vendors Q1 2012 werd gevraagd naar de grootste uitdagingen in de komende twee jaar.

De enquete werd afgenomen bij 74 e-mail marketeers aangedragen die klant zijn bij Epsilon, ExactTarget, Experian CheetahMail, Responsys, StrongMail of Yesmail Interactive. Het gaat hier hoogwaarschijnlijk om voor het grootste deel “enterprise market e-mail marketeers”. De uitkomsten uit het 2009 rapport zagen er als volgt uit:

biggest email marketing challenges 2009

Het grote aandeel enterprise level marketeers kan ook een deel van het verschil verklaren met de uitkomsten van een gelijke vraag in het rapport uit 2009. Natuurlijk zal er ook een verschuiving zijn in de specifieke uitdagingen van de marketeers, maar dit zal tevens ook te maken hebben met de andere doelgroep die is ondervraagt. In 2009 was dit een groep van 218 marketeers die klant waren bij een van de 16 leveranciers uit het 2009 rapport.

De review van de Forrester Wave Email Marketing vendors

Leave a comment