De ideale lengte van een onderwerpsregel in e-mail marketing

Aug 22, 2012   //   door Redactie   //   emailstatistiekenblog  // 

De onderwerpsregel kan een grote invloed hebben op de response van jouw e-mail campagne. Wat is nu een goede onderwerpsregel? Een van de dingen waar je naar kunt kijken is de lengte van die onderwerpsregel. Moeten deze zo kort mogelijk zijn? Of juist heel lang?

Voor the subject line analysis report, zijn bijna een miljard e-mail berichten geanalyseerd. E-mail service provider Adestra onderzocht het effect van de lengte van de onderwerpsregel op de reponse rates.

De lengte van de onderwerpsregel

De lengte van de onderwerpsregel is een van de invloedsfactoren op de effectiviteit ervan. De lengte van de onderwerpsregel kun je uitdrukken in het aantal karakters, maar ook het aantal woorden. In onderstaande grafiek zien we de afwijking van de gemiddelde open, doorklik en click to open (COR) percentages gegroepeerd op basis van het aantal karakters in de onderwerpsregel.

De open rates (de groene lijn) is zowel voor de erg korte, als voor de lange onderwerpsregels positief.  Als we ook kijken naar het aantal kliks (de paarse lijn) zien we dat met name de langere onderwerpsregels het beter doen. Het aantal kliks blijft stijgen naarmate het aantal karakters toeneemt.

Het ideale aantal woorden in de onderwerpsregel

Een tweede manier om de lengte te meten is op basis van het aantal woorden.  n onderstaande grafiek zien we de afwijking van de gemiddelde open, doorklik en click to open (COR) percentages gegroepeerd op basis van het aantal woorden in de onderwerpsregel.

Het effect van het aantal woorden lijkt op het beeld dat we zien bij het aantal karakters, maar dan nog eens versterkt. Met name de onderwerpsregels met twee woorden doen het goed, maar daarna is er een sterke dip. Na 12 of meer woorden is er een sterke stijging, net zoals bij het aantal karakters.

Erg kort en lang doen het dus goed. Blijf niet in de middelmaat hangen en test de lengte van je onderwerpsregel.

Ideale lengte van de onderwerpsregel per sector

Het is interessant om deze resultaten te zien, maar wanneer ze uitgesplitst worden per sector, zien we dat er een verschuiving plaatsvindt. In de event sector geven bijvoorbeeld 9 tot 14 woorden in de onderwerpsregel lager dan gemiddeld resultaat en in de meeste gevallen is dat daar hetzelfde voor de aantallen kliks. Bij uitgevers geven deze een andere uitkomst, daar is 9 tot 14 woorden juist beter dan gemiddeld.

invloed van onderwerpsregel in publishing en  event sector

Zie ook dit artikel over de verschillen tussen B2B subject lines en B2C subject lines nav hetzelfde rapport.

De verschillen door de lengte van de onderwerpsregel per sector kan een weerspiegeling zjin van de invloed van:

  • Ander type e-mails per sector (nieuwsbrief, aanbiedingen, uitnodigingen)
  • Verzendfrequentie van emailings
  • Verschillen in gebruikte e-mail clients, denk bijv in B2B vs B2C

Het is niet vreemd dat er per sector verschillen te zien zijn op basis van de lengte van de onderwerpsregel. Er zijn ook flinke verschillen te zien in e-mail opens en kliks per sector.

Onderzoek: Adestra Subject Line Analysis report, Adestra

Leave a comment