De Nationale Email Benchmark DDMA

Jun 20, 2012   //   door Redactie   //   emailstatistiekenblog  // 

Vandaag wordt de Nationale E-mail Benchmark gelanceerd. De eerste cijfers worden bekend gemaakt op de EmailSummit, een evenement georganiseerd door de DDMA.

Hans Meijer presenteert de benchmark, namens de DDMA e-mail council Commissies ESP en Onderzoek & Educatie.

Hier een verslag van de presentatie.

Updates van de emailsummit en de presentatie zijn te volgen via de twitter hashtag #email12.

Hans Meijer: Wat we willen is een Nationale benchmark die ook internationaal te vergelijken is. Met natuurlijk al direct de grote vraag: doen we het in Nederland beter of slechter dan België?

Belangrijk zijn natuurlijk niet alleen de cijfers. Vanuit de werkgroep Onderzoek & Educatie, vinden we dat je met de data ook nog iets moet doen.

Waarom de Nationale E-mail Benchmark?

  • Professionalisering van de email industrie
  • Data van meerdere ESPs, een zuiverder beeld
  • De toets voor bedrijven, doen we het goed,verantwoording van budget
  • Vanuit een DDMA, een onafhankelijke organisatie

Er zijn ook andere internationale Benchmarks, doet nederland of Belgie het beter? Nederland!

De benchmark is gebaseerd op 130.477 verzonden EDM’s (emailings) binnen Nederland, uit 2011. Dit zijn
ruim 1,15 Miljard emails tevens verzonden naar Nederlandse ontvangers. (de buitenlandse ontvangers zijn er uitgefilterd.)

Focus van de mails onderverdeeld:
Aquisitie 10,2
Retentie 51,2 %
Loyalty 17%
Promotie 14%
Overig

De servicemails hebben een veel hogere openrate dan de overige types, dit was ook verwacht.
Editorial is het laagst, dit is niet per definitie met een call to Action, volgens Hans ook logisch.

Populaire verzenddagen zijn dinsdag en donderdag. Maar bijvoorbeeld bij Listbrokers is het ook woensdag. In retail zien we ook het weekend terug als populaire dagen: 6,1 op zaterdag en 8,1% op zondag.

Aquisitiemails worden een stuk minder geopend, 24% tov van het gemiddelde van 34%.

55,9% van de EDM’s in het was in een batch verzonden kleiner dan 1.000. In de resultaten van de benchmark zijn de kleiner en duizend dan ook gescheiden.Hans geeft dan ook aan dat er een trend is naar meer getargette emailings, dit (b)lijkt af te leiden te zijn aan de hogere open rates voor de kleinere verzendingen.

Openratio B2C is een stuk beter dan B2B (6%), maar in B2B wordt er ook minder structureel gemaild. Dit zou volgens Hans ook een oorzaak kunnen zijn.

CTO zou zo hoog mogelijk moeten zijn. Dit geeft de kwaliteit weer van de boodschap.

De omvang van de emailings heeft een directe invloed van de open en andere rates.

Hans geeft aan dat het voor de bedrijven het belangrijkste is om eerst de branche terug te zoeken, dan type en focus om een individuele mail aan te staven. “Volg die drie stappen en je hebt je benchmark”

Voor de emailing boven de 1000 ontvangers is de gemiddelde open ratio 34%, 8% klik.

Uit het publiek komt een vraag of op het gebied van intelligentie en inhoud van de mails. Statisch of dynamische mails zouden ook een andere vorm van segmentatie zijn terwijl de e-mailing wel een grote omvang houdt. Hier wordt op dit moment geen rekening mee gehouden.

Hans vindt een aantal dingen het belangrijkst.

Er is heel veel werk verricht door de werkgroep. Het is een eerste versie maar nog niet alle ESPs zijn opgenomen, dit zal steeds sterker worden naarmate er meer ESPs zich aansluiten.

Next steps:
Verbreding van de participatie
Verbeteren kwaliteit van de data
Snellere “time to market” (rapport eerder in het jaar

De benchmark is te downloaden via de site van de DDMA

En doen we het nu beter dan belgië?

Leave a comment