Definities van de SAME standaard voor email marketing statistieken

Jul 23, 2012   //   door Redactie   //   emailstatistiekenblog  // 

Met de SAME standaard definities voor email statistieken, kunnen email marketing statistieken overal op een uniforme manier worden gerapporteerd en zijn op die manier ook vergelijkbaar. Hier een Nederlandse vertaling van deze email statistieken en definities.

Definities met betrekking tot huidige afleveringsstatistieken

Accepted (geaccepteerd):
Alle email die niet is afgewezen door een server. Dit is inclusief e-mails die in de inbox, spam of junk folders zijn afgeleverd. Tevens inclusief mails die niet aangekomen zijn in die folders, maar waarvan geen bounce reply is ontvangen.

Accepted = Verzonden – Bounced

Accepted Rate (geaccepteerd ratio):
Het totaal succesvol aan de server afgeleverde email gedeeld door het totaal aantal unieke records dat is verzonden. Het aantal succesvol afgeleverd is het totaal dat is geprobeerd min alle fouten, inclusef hard bounces.

Accepted Emails/Sent Emails = Accepted Rate

Bounce:
Een email die is afgewezen door de ontvangende server. Typisch worden bounces gedefinieerd als hard bounce, een delivery failure door een permanente reden (bijvoorbeeld een niet bestaand mailadres). Of een soft bounce, een mislukte aflevering door een tijdelijke omstandigheid. (bijvoorbeeld dat de mailbox vol is).

Inbox Placement Rate (inbox plaatsings ratio):
Dit is de verhouding van het aantal mails die specifiek zijn afgeleverd in de inbox gedeeld door het totaal e-mails dat is verstuurd.

Definities met betrekking tot huidige e-mail open statistieken

Confirmed open Rate (bevestigde openratio):
Is het percentage van unieke bevestigde opens gedeeld door het totaal aantal geaccepteerde emails. Hoewel uniek de voorkeursmethode is, kan dit percentage berekend worden met gebruik van zowel de unieke als het totaal aantal bevestigde opens.

Confirmed Opens / Accepted = Confirmed Open Rate

Unique Confirmed Open: (unieke bevestigde opens) :
Het uniek aantal gebruikers waaraan een email is weergegeven (zowel volledig geopend als in het voorbeeldvenster) en is vastgelegd met een tracking pixel. Of als de afbeeldingen geblokkeerd zijn en de gebruiker klikt op een link, inclusief de afmeldlink. Deze statistiek omvat zowel html en plain text emails.

Unique Confirmed Opens / Accepted = Unique Confirmed Open Rate

Total Confirmed Opens (totaal bevestigde opens):
Het totaal aantal maal dat een email is weergegeven (zowel volledig geopend als in het voorbeeldvenster) en is vastgelegd met een tracking pixel OF als de afbeeldingen geblokkeerd zijn en de gebruiker klikt op een link, inclusief de afmeldlink.

Total Confirmed Opens / Accepted = Total Confirmed Open Rate

Email Render Rate (email weergave ratio):
Het aantal maal dat een email is weergegeven (volledig geopend of in een voorbeeldvenster) en is vastgelegd met een tracking pixel, gedeeld door het totaal geaccepteerde email en wordt weergegeven als percentage.

Email Renders / Accepted Emails = Render Rate

Unique Email Render (Unieke email weergave):
Het unieke aantal gebruikers waaraan een email is weergegeven (volledig geopend of in een voorbeeldvenster) en is vastgelegd met een tracking pixel gedeeld door het totaal geaccepteerde email, weergegeven als percentage.

Als een gebruiker de email meerdere malen opent of er meerdere pixel aanvragen zijn vastgelegd door het doorsturen van de email, wordt er slechts een geteld per uniek e-mailadres. Dit percentage heeft alleen betrekking op e-mails in HTML formaat.

Unique Email Renders / Accepted Emails = Unique Render Rate

Total Emails Rendered (Totaal email weergaves):
Het totaal aantal maal dat een email is weergegeven (volledig geopend of in een voorbeeldvenster) en is vastgelegd alleen met een tracking pixel voor een uniek ontvangers adres. Als een gebruiker de email meerdere malen opent wordt er een email render geteld voor iedere aanvraag. Dit percentage is alleen gebaseerd op e-mails in HTML formaat.

Total Email Renders / Accepted Emails = Total Render Rate

Average Recipient Render Rate (Gemiddeld email weergaves per ontvanger):
Het totaal aantal maal dat een email is weergegeven (volledig geopend of in een voorbeeldvenster) en is vastgelegd met een tracking pixel in een e-mail in HTML formaat gedeeld door het aantal unieke aantal email rendered, weergegeven als percentage.

Total Renders / Unique Renders = Average Recipient Render Rate

Bedoeld als een secundaire statistiek, geeft deze inzicht in het gemiddelde aantal maal dat iedere ontvanger (die de email tenminste een maal bekijkt) een individuele email bekijkt. Dit kan zijn vanwege de waarde aan ontvangers met diepe content en /of content die een lange levensduur heeft (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) aangenomen dat een hoog aantal weergaves per ontvanger positief is voor bepaalde typen email programma’s. Dit percentage kan berekend worden met gebruik van bevestigde opens als dit meer van toepassing is voor de verzender.

Definities met betrekking tot huidige klik statistieken

Click Through Rate (CTR)(doorklikratio) :
Het aantal maal dat er op een link is geklikt van een email gedeeld door het aantal geaccepteerde e-mails. Bijvoorbeeld als een email verstuurd is aan 4 mensen en twee openen de email en downloaden de plaatjes, Een van die twee die de email geopend heeft klik op een link is de CTR voor die email 25% (1 unieke klikker / 4 geaccepteerde emails = 25%).

Click to Open (CTO) :
Het unieke aantal keer dat er op een link wordt geklikt gedeeld door het aantal unieke confirmed opens voor die email. Bijvoorbeeld als een email verstuurd is aan 4 mensen en twee openen de email en downloaden de plaatjes, Een van die twee die de email geopend heeft klik op een link is de CTO voor die email 50% (1 unieke klikker / 2 bevestigde opens = 50%).

Kliks / Email Renders = Click to Open Ratio

Deze statistiek kan berekend worden als unieke CTO, waarbij het aantal unieke personen dat heeft geklikt wordt gebruikt. Ook mag de Click to Open ratio berekend worden voor de gehele email ipv een individuele link.

De SAME statistieken en definities.

Deze vertaling is in afwachting van een officiële vertaling van de definities, de originele tekst uit de SAME gids van de Email Experience Council (eec) is hier te downloaden.

Met de SAME standaard definities voor email statistieken, kunnen email marketing statistieken overal op een uniforme manier worden gerapporteerd en zijn ze op die manier worden ook vergelijkbaar. Het is in Nederland ook gebruikelijk om de Engelse termen zoals Click Through Rate aan te houden in plaats van de Nederlandse equivalent doorklikratio.

Nog niet alle Email Service Providers gebruiken de SAME statistieken definities in hun email tools en rapportages. Hetzelfde geldt voor cases en voorbeelden die u in bijvoorbeeld presentaties ziet. Vraag dit na bij uw leverancier.