Michelle Dassen

De Email Barometer; de strategie en verwachtingen van Belgische e-mailmarketeers

Apr 15, 2016   //   door Michelle Dassen   //   emailstatistiekenblog  // 

E-mailmarketing is permanent onderhevig aan veranderingen en trends. Daarom peilt Flexmail met haar Email Barometer ieder jaar naar de strategie en de verwachtingen van Belgische e-mailmarketeers.

Eerst en vooral geven de resultaten prijs dat zowel B2B- als B2C bedrijven meer en meer middelen aan e-mailmarketing toewijzen. Waar vorige edities van deze enquête aantoonden dat vooral de marketing en/of communicatieafdeling instond voor e-mail, verschuift die verantwoordelijkheid nu naar online marketeers of zelfs gespecialiseerde e-mail marketeers.

Focus op lifecycle, marketing automation, content en targetting

We zien dat de Belgische e-mailmarketing zich de laatste jaren meer en meer naar het middelpunt van de marketingmix evolueert. Resultaten stegen en marketeers definiëren duidelijke doelstellingen en strategieën. Ze gaan voor een gezonde combinatie van rechtstreekse sales doelstellingen en het opbouwen van relaties.

email-barometer-email-objectives-1

Email marketing strategie

In plaats van massaal mailings te versturen, vertrekken ze vanuit een duidelijke strategie en schakelen ze e-mailmarketing in voor iedere stap van de customer lifecycle. Een grote trend voor 2016 is nog steeds marketing automation, aangezien het een geniale manier is om zowel tijdsdruk terug te dringen als de meerwaarde naar het publiek toe te versterken. Inhoud en targeting blijven daarbij steeds de belangrijkste focus.

email-barometer-email-strategy-2

Email marketing kennis

Belgische marketeers geven in deze resultaten van de E-mail Barometer ook aan dat ze steeds actief op zoek zijn naar inspiratie en kennis om hun strategie aan te scherpen.

Evoluties en ontwikkelingen binnen hun e-mailmarketingplatform spelen hier een zeer invloedrijke rol: de deelnemers geen aan dat hun platform en de informatie die ze hiervan krijgen de belangrijkste bronnen zijn voor nieuwe inzichten. Als je dus het maximum uit e-mailmarketing wilt halen, dan is een platform kiezen dat aan je behoeften voldoet cruciaal om je strategie de beste resultaten te laten opbrengen.

email-barometer-email-knowledge-3

In 2016 zullen e-mail marketeers hun algemene verzendvolume verhogen, maar tegelijkertijd zullen ze ook meer targeting, email segmentatie en automation toepassen. Deze twee aspecten tonen aan dat een stijging in verzendvolume niet meteen betekent dat ieder contact ook meer e-mails zal ontvangen. De focus hoort te liggen op het versturen van de juiste informatie, op maat van de behoeften en voorkeuren van onze contacten.

email-barometer-segmentation-4

Wanneer we kijken naar die trends en evoluties, hoe staan Belgische marketeers dan tegenover e-mailmarketing en de rol ervan in hun onderneming? Hoe sluit e-mail aan bij hun algemene marketingstrategie? Hoe gebruiken ze e-mail nu eigenlijk? En welke resultaten behalen ze?

In het email barometer rapport stellen we je de resultaten van de enquête voor en geven we onze interpretatie mee door de bevindingen van verschillende bedrijven actief in B2B en B2C te vergelijken.

Het volledige rapport is te downloaden via www.emailbarometer.be

Over de auteur:
Michelle Dassen is Marketing Manager bij Flexmail Email Marketing Solutions, een 100% Belgisch e-mailmarketing platform. Michelle is verantwoordelijk voor de marketing, en geeft ze de strategische uitbouw mee vorm.