E-mailmarketing op mobiel

Eind 2013 steeg de open ratio voor mobiel naar 10,6%, wat 42,2% van het totaal aantal unieke opens is. – E-village “Email benchmark 2014”

45% van de Nederlanders gebruikt smartphone & tablet het vaakst om e-mail te lezen. – Blinker en CGselecties “Nationaal e-mail Onderzoek 2013”

15 tot 75% van de e-mail worden geopend op een mobiel device, afhankelijk van de doelgroep, product en type e-mail.- eMailmonday – “Party safe mobile email marketing stats” (2014)

49% van de email wordt nu geopend op een mobile device, zoals een smartphone of tablet. – Litmus ”Email Analytics” (jan 2014)

51% van B2B respondenten heeft hun e-mail geoptimaliseerd voor mobiele lezers, dat is 45% voor B2C. – Flexmail “Email Barometer België” (2014)

77% van B2B en 81% van B2C respondenten zijn van plan om hun e-mail te optimaliseren voor mobiel in 2014. – Flexmail “Email Barometer België” (2014)

32% leest bij voorkeur hun e-mail op de mobiel en 13% bij voorkeur op zijn of haar tablet. – Blinker en CGselecties “Nationaal e-mail Onderzoek 2013”

23% van de emails met hun plaatjes geladen komt van smartphones, 69% van desktop en 5,5% van tablets. – LiveIntent “Opens by device Jan 2012 vs Jan 2013″ (2013)

78% van US Email gebruikers zal hun email ook via mobiel bekijken in 2017 – Forrester Research “Email Marketing Forecast 2012 – 2017” (2012)

79% gebruikt hun smartphone om email te lezen dit zijn er meer dan de telefoon gebruiken om te bellen. – Adobe “2013 Digital Publishing Report: Retail Apps & Buying Habits” (2013)

Consumenten diensten heeft de hoogste gemiddelde mobiele open rate met 40.14% op mobiele devices. B2B (14.56%) , Gezondheidszorg (16.16%) and Verenigingen (17.78%) hebben de laagste mobiele open rates. – Knotice “Mobile email opens report 2nd half 2012” (2013)

Bijna 19% van alle geopende e-mails wordt op een smartphone of tablet bekeken. – Veritate & Tripolis (jan 2012)

Het gemiddelde aantal opens op mobiele devices is gestegen naar 21% – E-village “Email benchmark Q3&4 2011” (maart 2012)

E-mail wordt vaker geopend op desktop e-mail clients op weekdagen. Webmail en mobiele e-mail zijn populairder in the weekend. – Return Path “Email in Motion” (maart 2012)

17.71% van de gebruikers opent een e-mail eens of meer per maand via een mobiel device.  Campaignmonitor –”Email client popularity” (juni 2011)

Het gemiddelde percentage confirmed opens op mobiele devices per e-mailing was 8,30% in juni 2011 – E-village “Email benchmark Q1&2 2011” (2011)

70% delete direct e-mail op hun smartphone als deze er niet goed uitziet. – Blue Hornet “Consumer Views of Email Marketing” (maart 2012)

85% van alle mobiele opens is afkomstig van een Apple iOS device. Return Path “Email in Motion” (maart 2012)

Het aandeel E-mail gelezen op de iPad is toegenomen met 53.6 percent jaar op jaar Return Path “Email in Motion” (maart 2012)

We hebben per jaar een toename gezien van 132% van het aantal mails dat wordt geopend op een mobile device – Litmus “Big thanks to Justine Jordan metrics”  (Juni 2011)

Mobiele e-mail open en doorklik percentages verschillen zeer per branche, met relatieve verschillen van 200% en meer. – Knotice “Mobile email opens report” (2013)

43% van de mobiele email gebruikers bekijkt zijn e-mail meer dan drie keer per dag. Dit is  29% van degenen die geen mobiele e-mail gebruiken. – Merkle “View From the Digital Inbox 2011″ (2011)

14% van de bedrijven en 24% van de bureaus ontwerpt e-mails specifiek voor mobiel – eConsultancy “Conversion Rate Optimization Report” (2011)

56% van de smartphone gebruikers zegt dat e-mail marketing relevanter is geworden in de afgelopen 12 maanden, vergeleken met de 29% van de feature-phone gebruikers die dit aangeven. E-dialog – Email Attitudes Report” (2011)

Oudere mobile email statistieken:
Mobiele e-mail open percentages verschillen zeer per branche, met relatieve verschillen van 300% en meer. – Knotice “Mobile email opens report” (2010)

Retail heeft de hoogste gemiddelde mobiele open rate met 20.08% op mobiele devices. B2B (3.03%) en Entertainment (7.63%) hebben de laagste mobiele open rates. – Knotice “Mobile email opens report” (2010)

26% van de Nederlanders checkt tenminste een keer per maand zijn e-mail op een mobiel device. 16 tot 26% van de Europeanen bekijkt tenminste een keer per dag zijn email op een mobile device. eCircle – “European Social Media and Email Marketing Study” (dec 2010)